Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създаден през 1990 г.  в  резултат на междуправителствена спогодба на Република България с Федерална Република Германия. Обучението във Факултета се провежда изцяло по германски учебни планове, на немски език от германски и български преподаватели по специалностите:

  • “Общо машиностроене” - ( на немски език съвместно с Университет Карлсруе ) – 4 годишен бакалавърски курс ( 8 семестъра, включително 10 седмична специализирана практика в немска фирма ) за кандидати със средно образование и 1,5  годишен магистърски курс (3 семестъра);
  • “Компютърни системи и технологии” - ( на немски език съвместно с Университет Карлсруе ) - 4  годишен бакалавърски курс (8 семестъра, включително 10 седмична специализирана практика в немска фирма)   за кандидати със средно образование и магистърски курс (3 семестъра);
  • “Индустриален  мениджмънт” - ( на немски език съвместно с ТУ Брауншвайг ) магистърски  курс (3 семестъра) за кандидати с висше образование, завършили технически или природонаучни специалности.
  • “Стопанско управление (МВА)” - ( на немски език съвместно с ФОМ Есен ) платен магистърски курс  (3 семестъра) за кандидати със завършено висше образование.

Обучението във ФаГИОПМ вече 15 години се подкрепя от Германската служба за  академичен обмен (DAAD), благодарение на което с германско обзавеждане и по германски образец са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека с повече от 10 000 тома учебници и научна литература, получаваща ежегодно 20 научни  списания. Свидетелство за качеството на обучението във Факултета е фактът, че всички абсолвенти са получили германски дипломи от университетите партньори в обучението.ФаГИОПМ > за бакалаври>Мехатроника и информационна техника>Семестър 4ФаГИОПМ > за бакалаври>Мехатроника и информационна техника>Семестър 2

Fachrichtung
“Allgemeiner Maschinenbau”

IV. SEMESTER

Vorlesung (4), Übung (0), Labor (2) wöchentlich;

Prüfung (P), Klausur (0); Projekt (0); /Seminararbeit (0)