Преподавателите от ФЕТТ имат възможност да изучават предназначени за тях курсове в различни области