Спец.: Приложна физика и компютърно моделиране, Курс: 1
Дисциплина: Технологичен практикум
доц. Добриков
Специалност: Инженерна физика, Курс: 3
Дисциплина: Измерване на физични величини
Проф. Джамийков, ФЕТТ
Специалност: Инженерна физика, Курс: 3
Дисциплина: Електронна схемотехника
Проф. дтн Г. Михов, ФЕТТ
Доц. дтн И. Пандиев, ФЕТТ
гл. ас. д-р Димитър Бадаров
гл. ас. Венцислав Маноев
Специалност: Инженерна физика, Курс: 4
Дисциплина: Микропроцесорна схемотехника
доц. М. Митев, ФЕТТ
Групови адреси:
1 physicstu2019@gmail.com
2 tu742018@abv.bg
3 if2017@abv.bg
4 ifizika74@gmail.com